รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

สมเด็จพระบาทนโรดมสีหนุ อดีตกษัตริย์ที่เป็นพ่อของชาติและเอกราชกัมพูชา สวรรคตแล้วที่กรุงปักกิ่ง

Spread the love

วันที่ 15 ต.ค. สำนักข่าวซินหัวของจีน รายงานว่า เวลา 02.00 น. อดีตกษัตริย์นโรดมสีหนุของกัมพูชา วัย 89 พรรษา ได้สวรรคตแล้วที่กรุงปักกิ่งของจีน หลังประชวรด้วยหลายโรค รวมทั้งมะเร็ง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา
อดีตกษัตริย์นโรดม สีหนุ แห่งกัมพูชา ทรงเป็นที่เคารพรักของชาวกัมพูชาอย่างมาก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่ปี 2484-2498 และในปี 2536-2547 จากนั้นทรงสละราชบัลลังก์แก่พระราชโอรส นโรดม สีหมุนี กษัตริย์องค์ปัจจุบันของกัมพูชา จากปัญหาพระพลานามัย

นับเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดพระองค์หนึ่งในภูมิภาคเอเชีย พระองค์เดินทางเยือนจีนอยู่เป็นประจำเพื่อรักษาพระอาการประชวร ก่อนหน้านี้ในเดือนม.ค. พระองค์ทรงแสดงความประสงค์จะประกอบพระราชพิธีศพด้วยการเผา และต้องการให้เก็บพระอัฐิไว้ในพระราชวัง

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: