ว่างั้นแหละ

Spread the love

บ้านเมืองของฉัน มุ่งแต่จะซื้ออาวุธสงคราม โดยอ้างว่าเพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน แต่….อันที่จริงบ้านเมืองของฉันมักจะรบกันเองเสียมากกว่า

Cr: Viroj Tuntikula

ความคิดเห็น