รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

วิธีเขียนพยัญชนะภาษาเขมร

Spread the love

การเขียนพยัญชนะเหล่านี้ต้องเขียนตามลำดับให้ถูกต้องตามที่ได้เรียงมาให้

วิธีการเขียนแบบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ ๒๕๕๓

วิธีเขียนพยัญชนะเขมร ๓๓ ตัว

วิธีเขียนพยัญชนะเขมร ๓๓ ตัว

ที่มา

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: