วิธีปลูกเห็ดระโงก ง่ายๆ 2 วิธี

Spread the love

This slideshow requires JavaScript.

1 ไปเก็บเห็ดป่า ที่แก่จัดนำมาขยี่ในน้ำ แล้วกรองเอาแต่น้ำ แล้วนำไปลดกล้าไม้ที่เราเตรียมใว้ที่จะเอาไปปลูก เมื่อเราแกะถุงดำของกล้าไม้ที่เรานำไปปลูกลงฟื้นดินเชื้อเห็ดก็จะถูกปลูกไปด้วยครับ เท่านี้เราก็รอเก็บเห็ดระโง่กแสนอร่อยได้ตามฤดุการ โดยที่เราไม่ต้องออกไปหาเก็บในป่าอีกแล้ว รอเก็บในสวนที่เราปลูกต้นไม้เอาใวไงครับ

2 วิธีนี้ผมเคยเรียนมาเองทำแล้วสำเร็จ คือทำแบบขั้นที่หนึ่งแต่เราจะไม่นำไปรดกล้าไม้แต่จะนำมาปลูกบริเวณโคลนต้นไม้แทน เช่น ต้นพะยอม ต้นยางนา วิธีการคือขุดบริเวณรอบๆ โคลนต้นไม้แล้วเอาน้ำเชื้อเห็ดเทลง และตามด้วยปุ๋ยคอก และดินกลบบางๆ ปุ๋ยคอกจะช่วยให้เห็ดเกิดได้ดี

จาก Facebook : Sirakarn Foytongruang

ความคิดเห็น