วันผู้บริจาคโลหิตโลก ภาษาเขมรว่าไร

Spread the love

image

ទិវាអ្នកបរិចាកលោហិតលោក
ติเวีย เนียะ บอริจาก โลเห็ด โลก

ความคิดเห็น