รูปภาพวงจรกระแสจิตและคำอธิบาย

Spread the love

รูปภาพวงจรกระแสจิตและคำอธิบายนี้ จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายๆถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบที่เป็นวิทยาศาสตร์ว่า ต้นเหตุแห่งทุกข์คืออะไร แล้วเราจะมีวิธีพ้นทุกข์ได้อย่างไร

ความคิดเห็น