“มี๑สิ่ง” แต่ขาด “อีกสิ่ง” ก็ “ศูนย์”

Spread the love

“ศูนย์ = เสีย”

image

1. มีแผนการแต่ไม่ได้ทำ = ศูนย์
2. มีโอกาสแต่ไม่รักษา = ศูนย์
3. มีลงมือทำแต่ไม่สำเร็จ = ศูนย์
4. มีคุณค่าแต่ไม่แสดง = ศูนย์
5. มีก้าวหน้าแต่ไม่มีความอดทน = ศูนย์
6. มีหน้าที่แต่ไม่สื่อสาร = ศูนย์
7. มีศักยภาพแต่ไม่สำแดง = ศูนย์
8. มีสร้างสรรค์แต่ไม่ผลักดัน = ศูนย์
9. มีความรู้แต่ไม่รู้จักใช้ = ศูนย์
10. มีเป้าหมายแต่ไม่กล้า = ศูนย์
11. มีเวทีแต่ไม่ทำอย่างเต็มที่ = ศูนย์
12. มีอุทิศให้แต่ไร้ประโยชน์ = ศูนย์
13. มีหลักการแต่ไม่ยืนหยัด = ศูนย์
14. มีอุดมการณ์แต่ไม่ยาวนาน = ศูนย์
15. มีความกระตือรือร้นแต่ไร้จุดหมาย = ศูนย์
16. มีความเด็ดขาดแต่ไม่มีความแน่วแน่ = ศูนย์
17. มีไอเดียแต่ไม่การกระทำ = ศูนย์
18. มีน้ำใจแต่ไร้ความอ่อนน้อม = ศูนย์
19. มีแต่ออกคำสั่งแต่ไม่ร่วมทำ = ศูนย์
20. มีวิธีแต่ไม่กระทำ = ศูนย์
21. มีกระทำแต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ศูนย์
22. มีตลาดแต่ไม่ปรับกลยุทธ์ = ศูนย์
23. มีงานทำแต่ขาดคุณภาพ = ศูนย์
24. มีมาตรฐานแต่ขาดการตรวจสอบ = ศูนย์
25. มีผลงานแต่ขาดกำลังใจ = ศูนย์
26. มีระบบแต่ไม่ใช้ = ศูนย์
27. มีแผนงานแต่ขาดการประเมิน = ศูนย์
28. มีทีมแต่ไม่ให้ความร่วมมือ = ศูนย์
29. มีสายตาแหลมคมแต่มองไม่เห็น = ศูนย์
30. มีปัญหาแต่ไม่แก้ไข = ศูนย์

ได้กันคนละกี่ศูนย์ครับ?

ความคิดเห็น