มีหนังสือมาแจกครับ

Spread the love

តោះទាញយកសៀវភៅល្អៗសម្រាប់អានដើម្បីបង្កើនចំណេះ៖
1. Guide to Investing:

https://drive.google.com/file/d/15lkafNrekMVHZRBs7y-Sw0urWU6_Scoh/view?usp=sharing

2. Think and Grow Rich:

https://drive.google.com/file/d/15lkafNrekMVHZRBs7y-Sw0urWU6_Scoh/view?usp=sharing

3. How to Win Friend and Influence People:

https://drive.google.com/file/d/1OS-b1mclDCb8EIfBOnTSqnd5TFULJNHR/view?usp=sharing

4. Thinking, Fast and Slow:

https://drive.google.com/file/d/1JGBt5cuygZtwi5ukTsZ7-cKBIVDojJd4/view?usp=sharing

ความคิดเห็น