รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

ภาษาไทยเรียก ดอกอะไบ้างครับ

Spread the love

ขอความเห็นความรู้จากแฟนเพจบ้าง

1. อันนี้เขมรเรียกว่า กฺดัง เงีย

2. อันนี้เขมรเรียกว่า เจกตุม

3. อันนี้เขมรเรียกว่า กรอวัน

4. อันนี้เขมรเรียกว่า รม ดวล

5. อันนี้เขมรเรียกว่า เซายด

6. อันนี้เขมรเรียกว่า ยีหบ

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: