ภาษาเขมรกับไทยบางครั้งก็คล้ายกันจนเกินไป

Spread the love

คนเราสมัยนี้ก็แปลกเนาะ
เรียกตัวเองว่า “เขา”
แล้วเรียกเขาว่า “ตัวเอง”
เช่น ตัวเองรู้ไหมว่าเขาคิดถึงน่ะ

image

ความคิดเห็น