ภาพอนุสาวรีย์เอกราชของกัมพูชา

Spread the love

image

อยู่ที่เมืองพนมเปญ
เขมรเรียกว่า
វិមានឯករាជ 
วิเมียน แอก กะ เรียกจ์
วิมานเอกราช

ความคิดเห็น