พี่น้องแอดมิน

Spread the love

បងប្អូន

อ่านว่า บอง ปฺโอน

แปลว่า พี่น้อง

ให้ทายว่าใครเป็น Admin อาจารย์เคน และใครเป็นพี่ชาย

ความคิดเห็น