รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

ป้ายบอกสถานที่ตามถนนที่กัมพูชา

Spread the love

47.1

ป้ายบอกสถานที่ ข้างหน้าแยกซ้ายเป็นทางหลวงหมายเลขที่68 ไปสำโรง ก็คือตัวจังหวัดอุดรเมียนเจ็ย และมุ่งไปยังชายแดนโอร์ซมัจ  หากท่านตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 6 ก็จะเข้าเมืองเสียมราฐ

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: