ป่าไม้ใหญ่ๆเขมรเริ่มหมด นอกจากส่งออกแล้ว เขาเอาไปไหนกัน ไปดู

Spread the love

ต้นไม้ขนาดใหญ่ในเมืองเขมร เขาตัดโค่นไปทำอะไร ? ตำตอบอยู่ที่บ้านเศรษฐีชาวเขมร

image

image

image

image

image

image

น่าเสียดายยิ่งนัก

Cr: Viroj Tuntikula 

ความคิดเห็น