ปาฏิหาริย์แห่งการให้

Spread the love

“ปาฏิหาริย์แห่งการให้” 󾬙
๑ ให้ “เวลา” แก่คนที่คุณรัก
๒ ให้ “ความรัก” แก่คนในครอบครัว
๓ ให้ “ความกตัญญู” แก่บุพการี
๔ ให้ “ความรับผิดชอบ” แก่การทำงาน
๕ ให้ “อภัย” แก่คนที่หลงผิด
๖ ให้ “ความรู้” แก่ผู้ที่ยังเขลา
๗ ให้ “ทาน” แก่คนที่ยังขัดสน
๘ ให้ “อนาคตที่ดี” แก่คนรุ่นหลัง
๙ ให้ “มิตรภาพ” แก่คนทั้งโลก
๑๐ ให้ “ความทุ่มเท” แก่งานที่ทำ
๑๑ ให้ “ความจริงใจ” แก่สัมพันธภาพ
๑๒ ให้ “ความซื่อสัตย์” แก่การทำงาน
๑๓ ให้ “ความเสียสละ” แก่ประเทศชาติ
๑๔ ให้ “ความยินดี” แก่ผู้ประสบความสำเร็จ
๑๕ ให้ “ความปล่อยวาง” แก่สิ่งสุดวิสัย
๑๖ ให้ “ความเป็นธรรม” แก่ผู้ถูกรังแก
๑๗ ให้ “มรรคา” แก่ผู้ที่ยังหลงทาง
๑๘ ให้ “ที่พึ่งทางใจ” แก่ผู้สับสน 
๑๙ ให้ “อิสรภาพ” แก่ผู้ถูกกิเลสครอบงำ
๒๐ ให้ “โอกาส”แก่ตนเองได้ลิ้มรสพระธรรม
มีคนส่งไปให้ ดีมากขอส่งต่อนะ

โดย..ท่าน ว. วชิรเมธี

ความคิดเห็น