ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งบุรีรัมย์ 2019

Spread the love

แปลกใหม่ ยิ่งใหญ่ อลังการ
กับงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งบุรีรัมย์ เทวาลัยแห่งศรัทธา
5-7 เมษายนนี้

©️สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น