บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เมืองต้องห้าม….พลาด👌

Spread the love

ชุดเครื่องแต่งกาย ๔ ชาติพันธุ์
(ไทย ลาว เขมร ส่วย ) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมผสมผสานของ จ.บุรีรัมย์ สวยงามไม่แพ้ที่ใด
จึงขอเชิญชวนทุกท่านอนุรักษ์และส่งเสริม โดยสวมใส่ทุกงานเทศกาลและทุกโอกาสนะครับ

อบคุณมากครับ

อนุสรณ์ แก้วกังวาล
ผวจ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น