ถ้าคุณเป็นกัลยาณมิตร…

Spread the love

image

..ถ้าคุณเป็นกัลยาณมิตร
ควรให้ข้อมูลที่นำความสุขใจ
มาให้อีกฝ่ายหนึ่ง

ให้ข้อเท็จจริงเพื่อให้อีกฝ่าย
ได้เตรียมใจ ปรับใจ
แก้ไขส่วนบกพร่อง

พร้อมกับคอยประคับประคองใจ
ให้ยืนหยัดเข้มแข็ง

คุณต้องช่วยให้คนที่คุณคบ
ได้ยกระดับจิตใจของตนเอง

มีมุมมองที่ดีต่อคนอื่น
มีมิตรภาพที่ดีกับคนทั่ว ๆ ไป

และยอมรับข้อบกพร่องของตนเอง
เพื่อแก้ไขให้ดีขึ้น..

อรุณสวัสดิ์ค่ะ… มีความสุข สบายใจนะคะ^^

(Cr.อมรากุล อินโอชานนท์)
โลกทรรศนะ , (ภาพ) Flower story

ความคิดเห็น