รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

ถูกใจใช่ไหมอ่ะ

Spread the love

image

ตามนั้น ผู้ชายต้องเดินไปทางซ้าย
เพราะผู้หญิงถูกเสมอ
Men are always right.

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: