รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

ตัวมูลโบราณ ฝึกอ่านดูน่ะครับ

Spread the love
image

ขาดทรัพย์ก็อยู่ได้
ขาดญาติก็สามารถอยู่ได้
ขาดอวัยวะก็อยู่ได้
แต่ถ้าไร้สติ นามว่า
"ตาย"

ขาดทรัพย์ก็อยู่ได้
ขาดญาติก็สามารถอยู่ได้
ขาดอวัยวะก็อยู่ได้
แต่ถ้าไร้สติ นามว่า
“ตาย”

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: