รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

ซ็อมป็วด (សំពត់) ชุดประจำชาติกัมพูชา

Spread the love

ซ็อมป็วดหมายความว่าผ้า ซึ่งในชุดประจำชาติเขมรซ็อมป็วดจะมีหลายรูปแบบ ที่เรียกกันบ่อยก็จะมี ซ็อมป็วดโฮว์ล พามวง อาวปะ เป็นต้น

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: