จิตรกรรมฝาผนังสงครามเขมรกับจามปา ยุคชัยวรมันที่ 7

Spread the love

ภาพทหารใส่หมวกรูปบัวคว่ำคือ ทหารจาม หรือจามปา แต่ก่อนแต่ไรก็เป็นคู่ศึกกับชาวเขมรยุคชัยวรมันที่ 7 เมืองจามอยู่ทางตอนกลางของเวียตนามปัจจุบันยังคงมีปราสาทหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในเวียตนาม

ความคิดเห็น