รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

คำว่า ดี คำว่า เป็น คำว่าสวย คำว่าหล่อ ภาษาเขมร

Spread the love

www.cambo-zone.org
ความแตกต่างระหว่างเขมรอีสานใต้ กับเขมรกัมพูชา (เขมรกลาง)
คำว่า ดี ภาษาเขมรพูดว่าอะไร
คำว่า เป็น ภาษาเขมรพูดว่าอะไร
คำว่า สวย ภาษาเขมรพูดว่าอะไร
คำว่า หล่อ ภาษาเขมรพูดว่าอะไร

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: