รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

คำยืมจากภาษาเขมร

Spread the loveที่มา : เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยภาษาต่างประเทศในภาษาไทย,บำเพ็ญ ระวิน.

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: