คำยืมจากภาษาเขมร

Spread the loveที่มา : เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยภาษาต่างประเทศในภาษาไทย,บำเพ็ญ ระวิน.

ความคิดเห็น