ความหมายดีนะ

Spread the love

“บางคู่อยู่ด้วยกันเพราะเหมือนกัน บางคู่อยู่ด้วยกันเพราะต่างกัน แต่บางคนไม่มีคู่ก็อยู่ได้”

จากแฟนเพจ เสนอให้แฟนเพจท่านอื่นลองฝึกอ่านออกเสียงครับ

ความคิดเห็น