ความจริงของผมเลย

Spread the love

image

เดก ยล โสะเบ็น มา ยบ  ปรึก เลิง
เพล็กจ์ เอ๊าะฮ์  อาลีง
นอนฝันทั้งคืน  เช้ามา
ลืมหมดเกลี้ยง….

ความคิดเห็น