ข่าวด่วน ไม่มีอะไรจะสอน ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

អត់មានអីបង្រៀន อ่านว่า อ็อด เมียน แอ็ย บ็อง เรียน

อ็อด แปลว่า ไม่
เมียน แปลว่า มี
อะแว็ย หรือ แอ็ย แปลว่า อะไร
บ็องเรียน แปลว่า สอน
ไม่ใช่ ซอน นะครับ นั้นเขมรอีสานใต้นะครับ

จบข่าว

ความคิดเห็น